I april och maj utförda Kraka kulturmiljö en arkeologisk utredning vid Helgåby i Skepptuna i Uppland. Vid utredningen kom det framett omfattande stensträngssystem,  en stor samtida boplats, och en gårdstomt.

Vid Hällbybrunna har det utförts en arkeologisk utredning inför en ny detlajplan. Vid utredningen påträffades två gravar mitt på en skolgård i Hällbybrunn och två boplatser, varav en troligen kan dateras till äldre stenålder.

Under våren har Kraka deltagit i arbetet med den fortsatta revideringen av riksintresseområden i Uppsala län.

Kraka kulturmiljö har haft en föreläsningsdag och fälttur med Sörmlands hembygdsförbund.

Under våren har Kraka kulturmiljö tagit fram ett kulturmiljöunderlag till en MKB inför en ny dragning av Väg 77.

Kraka kulturmilö tillsammans med Breja arkeologi arbetar med en arkeologisk utrednign inför Klemmingelänken, en ny VA-ledning i Gnesta kommun.