Kulturmiljön, det vill säga hur vi människor påverkar vår miljö, angår oss alla. Kulturmiljö handlar om de spår vi finner runt oss i landskapet, i den fysiska miljön. Det handlar om att se människan i landskapet.

Vår miljö är i ständig förändring och utveckling. Vid sidan om kulturmiljön finns kulturarvet som avser berättelser, minnen och traditioner. För att kunna ta tillvara och bruka vår miljö på bästa sätt är det värdefullt att förstå och kunna läsa landskapets historia.

Kraka kulturmiljö kan erbjuda kartanalyser, arkiv- och litteraturstudier, inventeringar och besiktningar samt digitala analyser. I dokumentationen kan ingå fotografering, beskrivningar och värderingar som sedan sammanställs och redovisas på lämpligt sätt.

 

  • Kulturmiljöanalyser
  • Landskapsanalyser
  • Historiska kartanalyser
  • Kulturminnesvårdsprogram
  • Inventeringar och karteringar – dokumentation
  • Digitaliseringar och GIS-analyser
  • Bebyggelseinventeringar
  • Vårdplaner och skötselprogram

 

 3 ansund KBT-2

Ånsund

4 Floda ka o prastgard fran Tjugesta KBT 1

Floda kyrka

8 Kalkbro kalkbrott KBT-09

Kalkbro kalkbrott

13 Sparbossorna och forrad

Sparbössorna

14 Tumbo fd folkpark KBT 1

 Tumbo folkpark